.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 4 คน
หมายเลข IP 54.198.170.159
คุณเข้าชมลำดับที่ 373,583
 
 
  หน้าหลัก    วิสัยทัศน์ 
วิสัยทัศน์
 

 วิสัยทัศน์ 
            
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม  มุ่งมั่นพัฒนาโรงเรียนให้มีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาชาติ   มีการบริหารจัดการที่มีคุณภาพ   พัฒนาครูเป็นมืออาชีพ  นักเรียนมีความรักชาติ  ศาสนา  พระมหากษัตริย์  รักความเป็นไทย  มีความเป็นประชาธิปไตย  มีคุณธรรมจริยธรรมที่ยั่งยืน   อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม  สืบสานประเพณีและวัฒนธรรมไทย ใช้ทักษะทางเทคโนโลยีอย่างมีคุณภาพ  มีสุขภาพสมบูรณ์ทั้งร่างกายและจิตใจ  ชุมชนมีส่วนร่วม  โดยยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียง

 

นายกิตติภัฏ กุลจรัสอนันต์

 
 
กรกฎาคม 2561
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 19 กรกฎาคม 2561
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
44/13 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : โทรศัพท์ 02 - 5461293  Fax : โทร.02 - 9040607
Email : admin@pichitschool.ac.th