.
 
 
นายทรงวุฒิ สุขนาวี
.
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 10 คน
หมายเลข IP 54.196.72.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 358,433
 
 
  หน้าหลัก    ช่วงชั้นที่ 1 
ช่วงชั้นที่ 1
 


นางจิรารัตน์ จันทร์หอม
ครูชำนาญการ


นางสาวเสาวนีย์ นามดี
ครูชำนาญการ


นางสาวนนทลี โมลิสกุลมงคล
ครูชำนาญการ


นางรัญตี รัตนเลิศธาดา
ครูชำนาญการ


นางสาวลัดดา รักสอน
ครูชำนาญการ


นางเรณู ฉั่วชื่นสุข
ครูชำนาญการ


นางรัญตี รัตนเลิศธาดา
ครูชำนาญการ


นางสาวประไพพรรณ อยู่ไพศาล
ครูชำนาญการ


นางสาวกมลรัตน์ ระโหฐาน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิวัธนี ไตรธาตรี
ครูชำนาญการ


นางจรัสกร พ่วงจินดา
ครูชำนาญการ


นางสาววศินี ดีที่สุด
ครูอัตราจ้าง


นายพัฒนพล โรจนดุล
ครูอัตราจ้าง


นางสาวทศนวรรณ แจ้งเหตุผล
ครูอัตราจ้าง


นางรจนา เทียมยศ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวเพชรปัญญา ศรีรัศมี
ครูอัตราจ้าง
 
 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
44/13 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : โทรศัพท์ 02 - 5461293  Fax : โทร.02 - 9040607
Email : admin@pichitschool.ac.th