.
 
 
นายทรงวุฒิ สุขนาวี
.
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 21 คน
หมายเลข IP 54.196.72.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 358,452
 
 
  หน้าหลัก    ช่วงชั้นที่ 2 
ช่วงชั้นที่ 2
 


นางรชยา รัชตะวรรณ
ครูชำนาญพิเศษ


นางวันทนา ไชยพร
ครูชำนาญการ


นางสมฤดี ใจมา
ครูชำนญการพิเศษ


นางดวงสมร กลิ่นกระจาย
ครูชำนาญการ


นางจันทนา ลี้กุล
ครูชำนาญการ


นางศรีรัตน์ อรรถพรพิมล
ครชำนาญการ


นางยุพิน ศรีนิธี
ครูชำนาญการ


นางจรรยา ณ สงขลา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวเสาวณีย์ พงษ์ทอง
ครูชำนาญการ


นางวิลาวัลย์ พ้นภัย
ครูชำนาญการ


นางสาวพิมลวัลย์ สิทธิวิรัชธรรม
ครูชำนาญการ


นายเภรินทร์ ริยาพันธ์
ครู คศ.1


นางสาวสิริกร รุสิตานนท์
ครูชำนาญการ


นางสาวศฏิณณญา กลิ่นเอี่ยม
ครูอัตราจ้าง


นางสาวปัณวัฒน์ คุ้มภัย
ครูอัตราจ้าง
 
 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
44/13 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : โทรศัพท์ 02 - 5461293  Fax : โทร.02 - 9040607
Email : admin@pichitschool.ac.th