.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยารามค่ะ

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 8 คน
หมายเลข IP 54.224.94.8
คุณเข้าชมลำดับที่ 370,105
 
 
  หน้าหลัก    ช่วงชั้นที่ 2 
ช่วงชั้นที่ 2
 


นางสาววิภาดา สารัมย์
ครูผู้ช่วย


นางวันทนา ไชยพร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศุจินธร โพธิ์นาค
ครูผู้ช่วย


นางดวงสมร กลิ่นกระจาย
ครูชำนาญการ


นางศรีรัตน์ อรรถพรพิมล
ครชำนาญการ


นางสาวปาริชาติ แซ่จึง
ครูผู้ช่วย


นางจรรยา ณ สงขลา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรี วิมลศิลปิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิลาวัลย์ ภัทรพงศ์ภานุ
ครูชำนาญการ


นางสุมนา น้อยวรรณะ
ครู


นายธนชัย จูสนิท
ครูชำนาญการ


นางสาวสิริมณฑ์ นาที
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุนันทา คุ้มภัย
ครูคศ. 1


นางสาวประภัสสร สีมา
ครูผู้ช่วย


นายนิธิพงศ์ โรจนดุล
ครูคศ. 1


นางอรทัย รักพ่วง
ครูผู้ช่วย


นางสาวปัณวัฒน์ จตุพรพูลสมบัติ
ครูอัตราจ้าง
 
 
มีนาคม 2561
อา พฤ
25 26 27 28 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 23 มีนาคม 2561
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
44/13 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : โทรศัพท์ 02 - 5461293  Fax : โทร.02 - 9040607
Email : admin@pichitschool.ac.th