.
 
 
นายทรงวุฒิ สุขนาวี
.
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 54.92.194.75
คุณเข้าชมลำดับที่ 363,028
 
 
  หน้าหลัก    ช่วงชั้นที่ 2 
ช่วงชั้นที่ 2
 


นางสาววิภาดา สารัมย์
ครูผู้ช่วย


นางวันทนา ไชยพร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางศุจินธร โพธิ์นาค
ครูผู้ช่วย


นางดวงสมร กลิ่นกระจาย
ครูชำนาญการ


นางศรีรัตน์ อรรถพรพิมล
ครชำนาญการ


นางสาวปาริชาติ แซ่จึง
ครูผู้ช่วย


นางจรรยา ณ สงขลา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรี วิมลศิลปิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิลาวัลย์ ภัทรพงศ์ภานุ
ครูชำนาญการ


นางสุมนา น้อยวรรณะ
ครู


นายธนชัย จูสนิท
ครูชำนาญการ


นางสาวสิริมณฑ์ นาที
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุนันทา คุ้มภัย
ครูคศ. 1


นางสาวประภัสสร สีมา
ครูผู้ช่วย


นายนิธิพงศ์ โรจนดุล
ครูคศ. 1


นางอรทัย รักพ่วง
ครูผู้ช่วย


นางสาวปัณวัฒน์ จตุพรพูลสมบัติ
ครูอัตราจ้าง
 
 
ธันวาคม 2560
อา พฤ
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
วันที่ 14 ธันวาคม 2560
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
44/13 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : โทรศัพท์ 02 - 5461293  Fax : โทร.02 - 9040607
Email : admin@pichitschool.ac.th