.

ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม

 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 13 คน
หมายเลข IP 54.226.64.30
คุณเข้าชมลำดับที่ 381,876
 
 
  หน้าหลัก    ช่วงชั้นที่ 2 
ช่วงชั้นที่ 2
 


นางสาววิภาดา สารัมย์
ครูผู้ช่วย


นางวันทนา ไชยพร
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวศุจินธร ทอดอาจ
ครูคศ. 1


นางดวงสมร กลิ่นกระจาย
ครูชำนาญการ


นางศรีรัตน์ อรรถพรพิมล
ครชำนาญการ


นางสาวปาริชาติ แซ่จึง
ครูคศ. 1


นางจรรยา ณ สงขลา
ครูชำนาญการพิเศษ


นางพัชรี วิมลศิลปิน
ครูชำนาญการพิเศษ


นางวิลาวัลย์ ภัทรพงศ์ภานุ
ครูชำนาญการ


นางสุมนา น้อยวรรณะ
ครูคศ. 1


นายธนชัย จูสนิท
ครูชำนาญการ


นางสาวสิริมณฑ์ นาที
ครูชำนาญการพิเศษ


นางสาวสุนันทา คุ้มภัย
ครูคศ. 1


นางสาวประภัสสร สีมา
ครูคศ. 1


นายนิธิพงศ์ โรจนดุล
ครูคศ. 1


นางอรทัย รักพ่วง
ครูคศ. 1


นางสาวปัณวัฒน์ จตุพรพูลสมบัติ
ครูอัตราจ้าง
 

นายกิตติภัฏ กุลจรัสอนันต์

 
 
มกราคม 2562
อา พฤ
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 21 มกราคม 2562
 
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
44/13 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : โทรศัพท์ 02 - 5461293  Fax : โทร.02 - 9040607
Email : admin@pichitschool.ac.th