.
 
 
นายทรงวุฒิ สุขนาวี
.
 
 
 
ออนไลน์ทั้งหมด 22 คน
หมายเลข IP 54.196.72.162
คุณเข้าชมลำดับที่ 358,456
 
 
  หน้าหลัก    ช่วงชั้นที่ 3 
ช่วงชั้นที่ 3
 


นางสนองวรรณ ช้างเชื้อ
ครูชำนาญการ


นายณัฐพงศ์ ทิมยองใย
ครูชำนาญการ


นางสุมนา น้อยวรรณะ
ครูชำนาญการ


นายนิรัดร์ ษรสกุลทรัพย์
ครูชำนาญการ


นางสาวนฤมล ขุมเพ็ชร
ครูผู้ช่วย


นายบุญยงค์ ดีที่สุด
ครูชำนาญการ


นายสมใจ โพธิ
ครูชำนาญการ


นางสาวอัจฉราพร รุกขเจริญ
ครูชำนาญการ


นางสาวอุบลวรรณ โชติยเวชวัฒน์
ครูชำนาญการ


นางสาวอุษา น้อยสนิท
ครูชำนาญการ


นายยงยศ ศรีภิรมย์
ครูชำนาญการ


นางวัชรินทร์ ดีที่สุด
ครูชำนาญการ


นางพัชรี วิมลศิลปิน
ครูชำนาญการ


นางปรีดา คุ้มภัย
ครูชำนาญการ


นายปรัชญา อาธขันธุ์
ครูผู้ช่วย


นางสาวศรัญญา เฒ่าสีสุราช
ครูผู้ช่วย


นางศรีไพล เกษร
ครูชำนาญการ


นายภาคภูมิ นาคำ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวสุรีพร ไชยสถาน
ครูอัตราจ้าง


นางสาวจีรณัทย์ สมบัติทองคำ
ครูอัตราจ้าง


นางสาวณปภา ศรีวิชัย
ครูอัตราจ้าง


นางสาวจำรัส อุ่มวงศ์
ครูอัตราจ้าง
 
 
ตุลาคม 2560
อา พฤ
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
วันที่ 20 ตุลาคม 2560
 
 
โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม
44/13 ม.4 ต.บึงน้ำรักษ์ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
Tel : โทรศัพท์ 02 - 5461293  Fax : โทร.02 - 9040607
Email : admin@pichitschool.ac.th